7/16 NOAH in Tokyo Results – A.C.H. part of Jr. Tag League kick-off, Marufuji & Yano defend GHC Tag Titles, Suzukigun

A.C.H. - Pro Wrestling NOAH (NOAH.co.jp)

SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...

NOAH Jr. Hvt. Tag League Night 1
July 16, 2016
Tokyo, Japan at Korakuen Hall
Full Results reported via PuroresuSpirit.net

(1) Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa beat Muhammad Yone & Shiro Tomoyose.

(2) Jr. Tag League match: Captain NOAH & Genba Hirayanagi beat Yoshinobu Kanemaru & El Desperado.

(3) Jr. Tag League match: A.C.H. (ROH) & Taiji Ishimori beat Andy Dalton (U.S. indies) & Hitoshi Kumano. A.C.H. got the pin.

(4) Jr. Tag League match: Daisuke Harada & Atsushi Kotoge beat Kenoh & Hajime Ohara.

(5) Minoru Suzuki vs. Kaito Kiyomiya went to a No Contest…

(6) Suzukigun (Minoru Suzuki & Takashi Sugiura & Takashi Iizuka & Taichi) beat Team NOAH (Go Shiozaki & Maybach Taniguchi & Quiet Storm & Kaito Kiyomiya) in an eight-man tag match.

(7) GHC tag champions Naomichi Marufuji & Toru Yano (NJPW) beat Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya to retain the GHC Hvt. Tag Titles.

Be the first to comment

Leave a Reply